ŠRD JEZERA BEDEKOVČINA

Dobrodošli na web stranice ŠRD Jezera Bedekovčina

Tuesday

VRIJEME


NAJNOVIJE

Ponovno su pokrenute web stranice ŠRD Jezera Bedekovčina

BR. POSJETA

KALENDAR DOGAĐANJA

February 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

LOGIN

DNEVNE DOZVOLE: 

 • mogu se kupiti u ribičkoj kući u vremenu od 06,00 do 21,00 sati,
 • ribič na dnevnu dozvolu dužan je  po završetku ribolova javiti se ribo-čuvaru, predati mu popis ulova, te mu omogućiti uvid u prijevozno sredstvo i svoje stvari,
 • dnevna dozvola važi 24 sata od sata izdavanja.

 

 DOZVOLJEN ULOV:

 • članovi šrd "jezera" od 15 godina na više mogu godišnje zadržati 15 kom plemenite ribe, dok osobe mlađe od 15 godina mogu godišnje zadržati  2 kom plemenite ribe, 
 • ribič na dnevnu dozvolu može zadržati 1 kom plemenite ribe ili 3 kg bijele ribe, te neograničenu količinu patuljastog somića,
 • ribič koji ulovi plemenitu ribu istu može pustiti neozljeđenu natrag u vodu ili je zadržati, upisati u popis ulova, te istu označiti odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, te prestati sa ribolovom.

 

 LOVOSTAJ I ZAŠTITNE MJERE:

 

šaran ribnjačarski     40 cm     nema lovostaja

šaran                           40 cm     01.04. - 31.05.

amur                             -                        -

 

štuka                           40 cm     01.02. - 31.03.

smuđ                           40 cm     01.03. - 31.05.

som                             60 cm     16.04. - 15.06.

linjak                          20 cm                -

Riba se mjeri po dužini od početka usta do kraja sklopljene repne peraje.

 

 RIBOČUVARI SU OVLAŠTENI:

 

 • zatražiti na uvid dozvolu za obavljanje ribolova, zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu o identitetu,
 • pregledati ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov, te vozilo ribiča,
 • privremeno oduzmeti ribolovni alat, opremu za ribolov i ulov
 • podnijeti odgovarajuće prijave prema prekršiteljima zakonskih propisa

 

"ULOVI I PUSTI" (CATCH&RELESE)  VAŽI ZA:

 

 

 

 • šarana na svim jezerima težeg od 5 kg,
 • pastrvskiog grgeča na svim jezerima,
 • štuku na jezeru kod ribičke kuće,
 • šarana i amura na jezeru "granje".

 

 

 

 

 POSEBNE ODREDBE:

 

 • na jezeru kod ribičke kuće nije dozvoljen ribolov na živu ili mrtvu ribu,
 • na jezeru granje za sve ribiče obavezna je upotreba velikog predimenzioniranog podmetača sa sitnim okama, te  prostirke za prihvat ribe, kao i sredstva za dezinfekciju rana tzv "klinik",
 • štapovi kojima se obavlja ribolov lov šarana i amura maksimalno do 3,5 lbs
 • ribolov na jezeru "granje" može se obavljati samo na označenim i za to uređenim ribolovnim mjestima (od 1 do 13). na jednom ribolovnom mjestu mogu loviti maksimalno tri ribiča, s time da ribič ne može loviti na dva ribolovna mjesta,
 • osim ribolova grabežljivaca ribolov plovkom nije dozvoljen,
 • na svim jezerima za sve ribičeza prihvat ribe obavezna je upotreba podmetača,
 • po dolasku na ribolov sa vozilom, obavezno zatvoriti rampe za sobom, a po  završetku ribolova obavezno očistiti ribolovno mjesto.

 

 

 OSTALE ODREDBE:

 

 • članovi su dužni odraditi dvije radne akcije ili plačaju naknadu u iznosu od 150,00 kn po neodraženoj radnoj akciji,
 • novi članovi plačaju upisninu u iznosu dvije neodrađene radne akcije,
 • svi članovi dužni su do kraja godine predati popis ulova.

 

 

 

 

ZABRANJENO JE:

 

 

 • odnošenje zaštićenih vrsta riba: šarana preko 5 kg težine,
 • pastrvskog grgeča, deverike teže od 1 kg,
 • linjaka, štuke  na jezeru kod ribičke kuće,
 • te šarana i amura na jezeru "granje",
 • grubo postupanje sa ribama koje se prema režimu ribolova moraju vratiti natrag u vodu, a pri tome se misli na bilo kakvo hvatanje za škržne lukove, gubo vračanje ribe nazad u vodu (bacanje) spuštanje ribe na tvrde i suhe podloge, nepažljivo postupanje sa ulovljenom ribom te pritiskanje ribe,
 • držanje ulovljene ribe u čuvarici, osim za kratko vrijeme koje je potrebo za fotografiranje i mjerenje ribe (vrijedi samo za ribe koje se prema režimu ribolova moraju vratiti natrag u vodu),
 • na jezeru "granje" upotreba šok lidera,
 • loviti na mjestu obilježenom kao posebno stanište, loviti iz čamca, kao i razvlačiti sisteme čamcem, loviti mrežom, ostima, kvačenjem udicom sa strane (haklanje), raubovima, prekobrojnim alatom ili za vrijeme lovostaja,
 • izgradnja nadstrešnica oko jezera i ostavljanja postavljenog šatora dok ribič nije u ribolovu,
 • polaganja prava na ribolovno mjesto.

 

REŽIM RIBOLOVA I PRAVILA PONAŠANJA NA VODAMA ŠRD „JEZERA“ BEDEKOVČINA SA IZVODOM IZ PLANA GOSPODARENJA ZA 2019. GODINU

 

            Ribolov se može obavljati, ako nema leda, od 1.siječnja do 31.prosinca na svim jezerima od izlaska do zalaska sunca, odnosno od vremena koje će biti izvješeno na oglasnoj ploči, uz uvijet posjedovanja odgovarajuće dozvole (godišnja ili dnevna) koju je potrebno pribaviti prije izlaska na vodu.

 

            Noćni ribolov otvoren je od 1.ožujka na jezeru "Granje", a na ostalim jezerima noćni ribolov počinje od 1.lipnja i traje do 31.prosinca.

 

            Na jezeru kod ribičke kuće nije dozvoljen ribolov na živu ili mrtvu ribu kao mamac, te nema noćnog ribolova, a štuka se lovi po principu „ulovi i pusti", uz obaveznu upotrebu podmetača i prostirke.

 

            Ribiči stariji od 15 godina smiju loviti ribu sa po 3 ribolovna alata s jednom udicom, osim na jezeru Granje gdje su dozvoljena dva ribolovna alata sa po jednom udicom, a ribolovci mlađi od 15 godina smiju loviti samo sa jednim ribolovnim alatom s jednom udicom na svim vodama.

 

            Ribiči mogu dnevno zadržati 1 ribu osim šarana težeg od 5 kg, deverike teže od 1 kg, linjaka, zlatnog karasa svih veličina koje se lovi po principu „ulovi i pusti" ili dnevno 3 kg ostalih vrsta riba.

 

            Na jezeru Granje šaran i amur svih veličina love se po principu „ulovi i pusti“ uz obaveznu upotrebu kadice za prihvat ribe i podmetača min. dimenzija 80 x 80 cm te sredstva za dezinfekciju rana (antiseptik). Zabranjeno je korištenje lead corea i shock leadera, a osnovni najlon mora biti debljine minimalno 0,30 mm. Zabranjeno je korištenje zig rig tehnike ribolova do donošenja odluke upravnog odbora o vremenu i uvijetima korištenja navedene tehnike. Dozvoljen je ribolov kedericom do 4 metra, uz uvijet debljine najlona od maksimalno 0.12 mm. Ribolov na jezeru Granje može se obavljati samo na označenim mjestima (1-13), na jednom mjestu mogu loviti maksimalno tri ribiča s time da jedan ribič ne može loviti na dva mjesta. Na jezeru Granje zabranjeno je ostavljanje postavljenog pribora bez nadzora, dok je na ostalim jezerima maksimalno vrijeme ostavljanja pribora maksimalno 20 min.

 

            Ribiči stariji od 15 godina mogu u toku godine zadržati 15 komada, a ribiči mlađi od 15 godina 2 komada riba, uz obavezno evidentiranje zadržanog ulova u evidenciju ulova, a po prisvojenju ulova ribič je dužan prekinuti sa ribolovom.

 

            Zabranjeno je obavljati ribolov sa zapadne strane „Prvog“ jezera“ na pozicijama uz ogradu „Tondah“ do restorana.

 

            Zabranjuje se loviti na mjestu obilježenom kao posebno stanište, loviti iz čamca, polagati prava na ribolovnu poziciju i ostavljati šator dok ribič nije u ribolovu kao i postavljanje improviziranih nadstrešnica i sl.. Ribič može obavljati ribolov istovremeno samo na jednom jezeru pri ćemu smije zauzeti širinu ribolovnog mjesta od maksimalno 8 metara, i na vodi okomito u odnosu na obalu.

 

            Po završetku ribolova, u slučaju zadržavanja ulova, ribič je dužan isti evidentirati u evidenciji ulova, te se javiti ribočuvaru u ribičkom domu radi ovjere evidncije.

 

            Po završetku ribolova, a prije napuštanje ribolovne pozicije, ribič je dužan istu očistiti, smeće odložiti u kante za smeće, a prilikom ulaska i izlaska sa područja jezera zatvoriti rampu.

 

            Za vrijeme boravka na području ŠRD „Jezera“ ribič se dužan ponašati na način da ne ometa ostale prisutne ribiče i ne narušava javni red i mir (vika, galama, alkoholizirano stanje, preglasna muzika i sl.).

 

            Prije početka ribolova ribič se je dužan upoznati i sa eventualnim novostima i odredbama koje su istaknute na oglasnoj ploči.

 

 

 

IZVOD IZ REŽIMA RIBOLOVA ZA „PRVO, DRUGO I PLAVO“ JEZERO

            Ribolov se može obavljati, ako nema leda, od 1.siječnja do 31.svibnja na sva tri jezera od izlaska do zalaska sunca, odnosno od vremena koje će biti izvješeno na oglasnoj ploči, uz uvijet posjedovanja odgovarajuće dozvole (godišnja ili dnevna) koju je potrebno pribaviti prije izlaska na vodu. Od 01.lipnja do 31.prosinca dozvoljen je nočni ribolov na sva tri jezera.

            Ribič za vrijeme ribolova mora biti opremljen podmetačem za prihvat ribe, te sa ribom koju vraća u vodu mora postupati krajnje obazrivo da ne dolazi do ozljeđivanja iste.

            Zabranjuje se loviti na mjestu obilježenom kao posebno stanište, loviti iz čamca, polagati prava na ribolovnu poziciju i ostavljati šator dok ribič nije u ribolovu kao i postavljanje improviziranih nadstrešnica i sl.. Ribič može obavljati ribolov istovremeno samo na jednom jezeru pri ćemu smije zauzeti širinu ribolovnog mjesta od maksimalno 8 metara, i na vodi okomito u odnosu na obalu.

            Ribič koji se prilikom kupnje dnevne dozvole izjasni da će obavljati ribolov na nekom od navedena tri jezera, ne može nastavljati ribolov na jezeru „Granje“ ili „Kod ribičke kuće“.

            Zabranjeno je obavljati ribolov sa zapadne strane „Prvog“ jezera“ na pozicijama uz ogradu „Tondah“ do restorana.

            Po završetku ribolova, u slučaju zadržavanja ulova, ribič je dužan isti evidentirati u evidenciji ulova, te se javiti ribočuvaru u ribičkom domu radi ovjere evidncije.

            Po završetku ribolova, a prije napuštanje ribolovne pozicije, ribič je dužan istu očistiti, smeće odložiti u kante za smeće, a prilikom ulaska i izlaska sa područja jezera zatvoriti rampu.

            Za vrijeme boravka na području ŠRD „Jezera“ ribič se dužan ponašati na način da ne ometa ostale prisutne ribiče i ne narušava javni red i mir (vika, galama, alkoholizirano stanje, preglasna muzika i sl.).

            Prije početka ribolova ribič se je dužan upoznati i sa eventualnim novostima i o

dredbama koje su istaknute na oglasnoj ploči.

 IZVOD IZ REŽIMA RIBOLOVA ZA JEZERO „KOD RIBIČKE KUĆE“

 

                Ribolov na jezeru „Kod ribičke kuće“ dozvoljen je od 01.siječnja do 31.prosinca od izlaska do zalaska sunca, dok je nočni ribolov zabranjen. Ribolov je dozvoljen uz poštivanje vremena lovostaja na štuku u periodu od 01.veljače do 31.ožujka.

 

                Ribolov je dozvoljen uz posjedovanje odgovarajuće dozvole (dnevne ili godišnje) koju je potrebno pribaviti prije izlaska na vodu.

 

                Inače na jezeru se ribolov štuke obavlja poprincipu „ulovi i pusti“ i to isključivo varalicama, dok je upotreba živih ili mrtvih riba kao mamaca zabranjena. Tijekom lova štuke svaki ribič mora biti opremljan podmetačem i prostirkom za prihvat ribe. Ribolov ostalih vrsta riba obavlja se prema općim pravilima iz Režima ribolova.

 

                Prije početka ribolova ribič se je dužan upoznati i sa eventualnim novostima i odredbama koje su istaknute na oglasnoj ploči.

 


IZVOD IZ REŽIMA RIBOLOVA ZA JEZERO „GRANJE“

 

                Ribolov na jezeru „Granje“ dozvoljen je od 01.siječnja do 28.veljače od izlaska do zalaska sunca, a noćni ribolov počinje od 1.ožujka i traje do 31. prosinca. Ribolov je dozvoljen uz posjedovanje odgovarajuće dozvole (dnevne ili godišnje) koju je potrebno pribaviti prije izlaska na vodu.

 

                Na jezeru Granje šaran i amur svih veličina love se po principu „ulovi i pusti“ uz obaveznu upotrebu kadice za prihvat ribe i podmetača min. dimenzija 80 x 80 cm, te sredstva za dezinfekciju rana (antiseptik).

 

                Zabranjeno je korištenje lead corea i shock leadera, a osnovni najlon mora biti debljine minimalno 0,30 mm, te jedan ribič može koristiti maksimalno dva ribolovna alata, a ribiči mlađi od 15 godina jedan ribolovni alat s jednom udicom.

 

               Zabranjeno je korištenje zig rig tehnike ribolova, do donošenja odluke upravnog odbora o vremenu i uvijetima korištenja navedene tehnike.

 

                Dozvoljen je ribolov kedericom do 4 metra, uz uvijet debljine najlona od maksimalno 0.12 mm. Ribolov na jezeru Granje može se obavljati samo na označenim mjestima (1-13), na jednom mjestu mogu loviti maksimalno tri ribiča s time da jedan ribič ne može loviti na dva mjesta.

 

                Na jezeru Granje zabranjeno je ostavljanje postavljenog pribora bez nadzora.

 

                Prilikom rukovanja ulovljenom ribom, potrebno je biti krajnje obziran te vrijeme (potrebno za vaganje i fotografiranje) do puštanja svesti na najkraću moguću mjeru kako ne bi došlo do ozljeđivanja i ugibanja ribe.

 

                Po završetku ribolova, a prije napuštanje ribolovne pozicije, ribič je dužan istu očistiti, smeće odložiti u kante za smeće, a prilikom ulaska i izlaska sa područja jezera zatvoriti rampu. Za vrijeme boravka na području ŠRD „Jezera“ ribič se dužan ponašati na način da ne ometa ostale prisutne ribiče i ne narušava javni red i mir (vika, galama, alkoholizirano stanje, preglasna muzika i sl.).

 

                Prije početka ribolova ribič se je dužan upoznati i sa eventualnim novostima i odredbama koje su istaknute na oglasnoj ploči.