Sukladno članku 16. stavak 1. Statuta ŠRD "Jezera" Bedekovčina  pozivamo Vas na 66. redovnu godišnju skupštinu ŠRD "Jezera" Bedekovčina koja će se održati u nedjelju 27.12.2015. godine sa početkom u 10,00 sati u ribičkom domu na jezerima u Bedekovčini.

           Za Skupštinu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

    1.  Otvaranje Skupštine, te izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

    2.    Podnašanje izvješća:

               - o radu za 2015. godinu

               - izvješća o financijskom poslovanju za 2015. godinu

               - izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu

    3.   Rasprava, te glasovanje o izvješćima

    4.   Donošenje Plana rada za 2016. godinu

    5.   Donošenje Financijskog Plana za 2016. godinu

    6.   Podjela priznanja

    7.   Slobodna riječ

    8.   Domjenak

Da bi Skupština mogla donositi pravovaljane odluke molimo Vas da se odazovete ovom pozivu.

MOLE SE SVI ČLANOVI DA DO 15.01.2016. GODINE PREDAJU POPIS ULOVA ZA 2015. GODINU.

BEZ PREDANOG POPISA ULOVA NIJE MOGUĆA KUPNJA DOZVOLE ZA 2016. GODINU.

                                                                                                              Predsjednik ŠRD JEZERA

                                                                                                                                                                                                              Daniel Hren