U VREMENU OD 29.05. (PETAK) OD 07,00 SATI DO 31.05.2015. GODINE DO 14,00 SATI ZBOG ODRŽAVANJA PRVOG POJEDINAČNOG ŠARANSKOG KUPA NEĆE SE MOĆI OBAVLJATI REKREATIVNI RIBOLOV NA JEZERU GRANJE, KAO I RIBOLOV SA OBALE DRUGOG JEZERA KOJA GRANIĆI SA JEZEROM GRANJE.